Polityka Prywatności

Poniższe reguły realizowania polityki prywatności opracowano zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Polski. Reguły dotyczą polityki prywatności na stronie ksiazkatelefoniczna.info, która funkcjonuje pod domeną http://ksiazkatelefoniczna.com.pl W poniższej polityce prywatnośći opisane są obowiązki i obszar odpowiedzialności strony ksiazkatelefoniczna.com.pl/, będącej podmiotem prowadzącym stronę i zarządzającym nią.

 1. Strona administrowana jest przez firmę Invest Group Limited. Witryna internetowa i wszystkie jej składniki objęte są ochroną prawną, wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.

 2. Adresy email użytkowników strony www.ksiazkatelefoniczna.com.pl zbierane są przez administratora powyższej strony, ale nie udostępnia się ich osobom trzecim.

 3. Użytkownik może korzystać ze wszystkich treści dostępnych na stronie www.ksiazkatelefoniczna.com.pl ale tylko w sposób, który pod żadnym względem nie narusza praw autorskich. Nic, co znajduje się na stronie nie może być wykorzystywane w celach komercyjnych. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy administrator strony wyrazi na to zgodę.

 4. Jeśli jakiekolwiek treści ze strony ksiazkatelefoniczna.com.pl zostaną wykorzystane w sposób niezgodny z prawem, bez względu na komercyjny bądź niekomercyjny charakter ich wykorzystania właściciel witryny, a także autorzy grafik i treści, wystąpią na drogę prawną, dążąc do wyegzekwowania należnych im praw, wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

 5.  Jeśli dokona takowych, opublikuje je na stronie.Witryna internetowa www.ksiazkatelefoniczna.info korzysta z plików typu „cookies”, czyniąc tak tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Propozycje handlowe na powyższej stronie, nie są ofertą w prawnym rozumieniu tego słowa. Nie są zbieżne z tym, o czym mówią przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 66 §1 kodeksu cywilnego, a także pokrewnych przepisów prawnych dotyczących powyższego zagadnienia.

 6. Osoba zarządzająca witryną internetową www.ksiazkatelefoniczna.com.pl zachowuje prawo do dokonywania wszelkich zmian w regulaminie polityki prywatności strony.

 7. Wszelkie kwestie, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, należy stosować odnoszące się do nich przepisy polskiego prawa.

 8. Właściciele praw autorskich do wszystkich treści publikowanych na stronie www.ksiazkatelefoniczna.info, nie zgadzają się na wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób, to znaczy, na publikowanie ich i dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian. Nie zezwala się na wykorzystywanie powyższych treści w wydawnictwach, prezentacjach, witrynach internetowych czy publikacjach, bez uzyskania zgody na piśmie ich autorów .

 9. Właściciel witryny, jak również autorzy zamieszczonych tam treści i grafik, nie są w żaden sposób odpowiedzialni za straty natury moralnej i finansowej, poniesione przez użytkowników w efekcie wykorzystania przez nich treści dostępnych pod adresem www.ksiazkatelefoniczna.com.pl
  Osoby chcące zadać pytania dotyczące powyższego regulaminu i polityki prywatności, proszone są o skontaktowanie się z firmą.Szukamy numerów z sieci:


Copyright © 2017 ksiazkatelefoniczna.com.pl | All rights reserved
Sprawdź kto dzwonił na Infonumer